หมวด "สปริงเกอร์ดับเพลิง"

หัวกระจายน้ำดับเพลิง สามารถป้องกันชีวิตแต่ยังช่วยลดความสูญเสียของทรัพย์สินอันมีค่า ซึ่งในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือสปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติ โดยจะช่วยลดความร้อนอย่างรวดเร็ว และดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือช่วยลดความรุนแรงของเพลิงก่อนจะลุกลามไปยังจุดอื่นๆ จนยากจะควบคุมได้ จากการทดสอบอาคารที่ไม่มีระบบสปริงเกอร์ หากเกิดเพลิงไหม้จะเกิดความสูญเสียมากกว่าอาคารที่มีระบบสปริงเกอร์หลายเท่าตัว 

ชนิดของหัวกระจายน้ำดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิงมีหลากหลายชนิด ตามมาตรฐาน NFPA13 ได้มีการแบ่งประเภทสปริงเกอร์ไว้ถึง 14 แบบ เช่น ESFR, Extend Coverage Sprinkler, Large Drop Sprinkler, Convensional Sprinkler, Open Sprinkler, Standard Spray Sprinkler etc. โดยแต่ละชนิดก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายแบบ แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารทั่วไปเป็นแบบ Standard Spray Sprinkler, ½”orifice, K=5.6 ชนิดกะเปาะแก้ว Glass Bulb ทำงานโดยเมื่อเกิดความร้อนถึงอุณหภูมิของสปริงเกอร์ที่กำหนดไว้ โดยสีของกะเปาะแก้วจะบ่งบอกถึงอุณหภูมิทำงานของสปริงเกอร์ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยในพื้นที่ทั่วไปมักจะติดตั้งสปริงเกอร์กะเปาะสีส้มหรือสีแดง ซึ่งจะทำงานที่อุณหภูมิ 135°F (57°C) หรือ 155°F (68°C) แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆ ที่อาจมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เช่น ในห้องครัว ก็จะเลือกอุณหภูมิทำงานที่สูงกว่า เช่น 200°F (93°C) เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องเลือกรูปแบบการติดตั้งตามพื้นที่ เช่น แบบหัวคว่ำ (Pendent), แบบหงาย (Up-right), แบบติดข้างผนัง (Side-wall) โดยผู้ออกแบบงานระบบจะสามารถคำนวณและดำเนินการออกแบบตามรูปแบบของอาคารได้ โดยหัวกระจายน้ำดับเพลิงหนึ่งตัวแบบมาตรฐานตาม NFPA 13 จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ในอาคารที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ (Light Hazard) ได้ไม่เกิน 200 ตารางฟุต โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และหากเป็นอาคารที่มีความเสี่ยงภัยสูงปานกลาง (Ordinary Hazard) หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัยสูง (Extra Hazard) การออกแบบก็จะต้องลดจำนวนพื้นที่ลงเหลือ 130 ตารางฟุต และ 90 ตารางฟุตต่อตัวตามลำดับ และจะต้องติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคาร โดยจะมีข้อยกเว้นในบางพื้นที่ที่ไม่ควรติดตั้ง เช่น ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล ห้องควบคุม ซึ่งอาจต้องติดตั้งระบบดับเพลิงประเภทอื่นๆ ทดแทน 

ประโยชน์ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ทำงานได้อัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ป้องกันอันตรายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคารหรือโรงงาน มีระบบกริ่งสัญญาณเตือนภัย เมื่อติดตั้งพร้อมวาล์วสัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Check Valve) ลดความร้อนและดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือสปริงเกอร์จะทำงานอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) วาล์วสัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Check Valve) วาล์วควบคุม (Floor Control Valve) ตัวจับสัญญาณการไหลของน้ำ (Water Flow Detector) ดังนั้น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ คำนวณ และติดตั้ง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ควรผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น Underwriter Laboratories (UL) หรือ Factory Mutual (FM) เป็นต้น ส่วนประกอบของหัวกระจายน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิงประกอบด้วยวัสดุหลักดังนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ (Frame) แผ่นกระจายน้ำ (Deflector) กระเปาะแก้ว (Bulb) ซีล (Seal/cap) โดยหัวกระจายน้ำดับเพลิงรุ่นมาตรฐาน จะสามารถทนแรงดันใช้งานได้ถึง 250 psi. และผ่านการทดสอบแรงดันไม่น้อยกว่า 500 psi. และได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ หวังว่าท่านเจ้าของอาคารจะเห็นประโยชน์ของสปริงเกอร์ดับเพลิง และลงทุนติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในอาคารของท่านเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่านเอง


VIKING VK100 สปริงเกอร์อัพไรท์ 
หัวฉีดน้ำอัตโนมัติระบบดับเพลิง K5.6 มาตรฐาน UL

รายละเอียดทั้งหมด :
การต่อน้ำเข้า: เกลียวประปา 1/2" NPT
ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5มม. (standard respond, Standard coverage) 
ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา

โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก (น้ำฉีดขึ้น)

การติดตั้งแบบอัพไรท์ (UPRIGHT) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดขึ้น (ท่อน้ำอยู่ด้านล่างหัวฉีด) เหมาะสำหรับติดตั้งใต้หลังคาโรงงาน หรือโกดังเก็บของ

สีของกระเปาะแก้วตามอุณหภูมิ เลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้ง ดังนี้
57C 135F สีส้ม
68C 155F สีแดง
79C 175F สีเหลือง
93C 200F สีเขียว
141C 286F สีฟ้า
182C 360F สีม่วง
แรงดันใช้งานสูงสุด Max: 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (12 bar) wwp


VIKING VK102 สปริงเกอร์เพนเด้นท์ 
หัวฉีดน้ำอัตโนมัติระบบดับเพลิง K5.6 มาตรฐาน UL 
รายละเอียดทั้งหมด :
การต่อน้ำเข้า: เกลียวประปา 1/2" NPT
ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5มม. (standard respond) 
ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา

โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก (น้ำฉีดลง)

การติดตั้งแบบ Pendent 
แบบเพนเดนท์ (Pendent) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดลง (ท่อน้ำอยู่ด้านบนหัวฉีด) เหมาะสำหรับติดตั้งใต้ฝ้า หรือเพดาน
สีของกระเปาะแก้วตามอุณหภูมิ เลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้ง ดังนี้
57C 135F สีส้ม
68C 155F สีแดง
79C 175F สีเหลือง
93C 200F สีเขียว
141C 286F สีฟ้า
182C 360F สีม่วง
แรงดันใช้งานสูงสุด Max: 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (12 bar) wwp

Viking104


   VIKING VK104 สปริงเกอร์ไซด์วอลล์ 
   หัวฉีดน้ำอัตโนมัติระบบดับเพลิง K5.6 มาตรฐาน UL  
รายละเอียดย่อ :
VIKING VK104 - Micromatic® Standard Response Horizontal Sidewall Sprinkler (K5.6), 1/2"NPT, UL Listed, USA
รายละเอียดทั้งหมด :
การต่อน้ำเข้า: เกลียวประปา 1/2" NPT
ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5มม. (standard respond) 
ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา

โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งภายใน หรือนอกอาคารอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออกด้านข้าง

การติดตั้ง
แบบฮอริซัลทัล ไซด์วอลล์ (Horizontal Sidewall) ติดตั้งบนกำแพงแบบแนวนอน (Horizontal) โดยท่อน้ำอยู่ด้านข้าง
สีของกระเปาะแก้วตามอุณหภูมิ เลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้ง ดังนี้
57C 135F สีส้ม
68C 155F สีแดง
79C 175F สีเหลือง
93C 200F สีเขียว
141C 286F สีฟ้า
182C 360F สีม่วง
แรงดันใช้งานสูงสุด Max: 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (12 bar) wwp


RELIABLE สปริงเกอร์ หัวฉีดน้ำระบบดับเพลิง 

F1FR56 ชนิด Quick Response K=5.6 มาตรฐาน UL

รายละเอียดทั้งหมด : Discharge Coefficient K= 5.6 GPM/psi1/2 (80.6 LPM/bar1/2) Automatic & Open Quick Reponse Standard Spray Sprinkler, UL listed

การต่อน้ำเข้า: เกลียวประปา 1/2" NPT ชนิดกระเปาะแก้ว ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก

สำหรับการติดตั้ง 2 ลักษณะ

1. แบบเพนเดนท์ (Pendent) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดลง (ท่อน้ำอยู่ด้านบน)

2. แบบอัพไรท์ (Upright) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดขึ้น (ท่อน้ำอยู่ด้านล่างหัวฉีด)

โดยมีอุณหภูมิเลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้งดังนี้ 57C 135F สีส้ม 68C 155F สีแดง 79C 175F สีเหลือง 93C 200F สีเขียว


ฝาครอบสปริงเกอร์ 

รายละเอียด : สำหรับครอบปิดช่องรอยต่อระหว่างหัวสปริงเกอร์กับฝ้าเพดาน หรือผนัง ทำจากเหล็กชุบซิงค์ ผลิตในประเทศไทย 

มีให้เลือก 2 ชนิด * ชนิดเพลท 1 ชิ้น (Wall Plate Escutcheons) * ชนิดฝังฝ้า 2 ชิ้น (แบบถ้วย) (Two-pieces Flush Escutcheons) 1 ชุดประกอบด้วย วงชั้นใน และวงชิ้นนอก ประกอบกัน แบบถ้วย ขนาดรู 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 72 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 45มม. สูง 20 มม. แบบถ้วย ขนาดรู 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 78 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 50มม. สูง 25 มม. แบบถ้วย ขนาดรู 3/4" เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 72 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 45มม. สูง 20 มม. แบบเพลท ขนาดรู 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 70 มม. สูง 5 มม. แบบเพลทนูน ขนาดรู 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 75 มม. สูง 20 มม. แบบ เฉพาะวงนอก 1ชิ้น ขนาดรู 45 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกรวมปีก 72 มม.