รับ"เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง" เริ่มต้นที่ 300 บาท 

บริการรับและจัดส่งฟรี สำหรับบริการการรับเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง เติมถังดับเพลิงในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) เมื่อเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงจำนวน 5 ถังขึ้นไป พื้นที่ต่างจังหวัด มีค่าบริการรับและจัดส่ง สำหรับการใช้บริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง เติมถังดับเพลิง จังหวัดอยุธยา ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี สมุทรสาคร ฯลฯ

ราคาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

1. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 2 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

2. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

3. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 4XX บาท

4. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 4XX บาท

5. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 5XX บาท

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

1. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 2 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

2. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 5 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 9XX บาท

3. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 1,XXX บาท

4. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 2,XXX บาท

5. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3,XXX บาท

ราคาเติมดับเพลิง ชนิดเคมีสูตรน้ำ Water Mist

1. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 1,XXX บาท

2. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 2,XXX บาท

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

1. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 5XX บาท

2. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 6XX บาท

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดโฟม

1. ถังดับเพลิงโฟม ขนาด 9 ลิตร หรือ  20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 7XX บาท

หมายเหตุ ราคาขึ้นกับระยะทางหากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดราคาอาจปรับเปลี่ยนตามระยะทาง