ตู้ท่อเดี่ยว

หมวด "ตู้ดับเพลิง" และรับผลิตตู้ดับเพลิงตามขนาดที่ต้องการ

ตู้ดับเพลิง ชนิดใส่ถังดับเพลิง 1 ถัง ขนาดมาตรฐาน

วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18, 21 

ขนาด 40x70x20 ซม. ด้านหน้าเป็นกระจกใสแบบธรรมดาหรือนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก 

กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง 

สำหรับเก็บถังดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง

ตู้ดับเพลิงท่อคู่

ตู้ดับเพลิง ชนิดใส่ถังดับเพลิง 2 ถัง ขนาดมาตรฐาน

วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18, 21

ขนาด 60x70x20 ซม. ด้านหน้าเป็นกระจกใสแบบธรรมดาหรือนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก

กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง

สำหรับเก็บถังดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง

ตู้ใส่สายดับเพลิง

ตู้ดับเพลิง ชนิดใส่สายดับเพลิง 1 เส้น ขนาดมาตรฐาน

วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18, 21

ขนาด 60x70x20 ซม. ด้านหน้าเป็นกระจกใสแบบธรรมดาหรือนิรภัย พร้อมขอบยางรอง

มีที่เก็บหัวฉีดสวมเร็วกุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง          

เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วน

ตู้ใส่ชุดดับเพลิง

ตู้ดับเพลิง ชนิดใส่ชุดดับเพลิง 5 ชุด ขนาดมาตรฐาน

วัสดุโลหะฝนสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18

ขนาด 120x160x50 ซม. ด้านหน้ากระจกนิรภัยใส พร้อมขอบยางรองกระจกมีชั้นวางอุปกรณ์ มีราวแขวนชุดดับเพลิง

กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้งหรือเขาควาย

เก็บชุดดับเพลิงได้ 5 ชุด

ขาตั้งสูง 10 ซม.

ตูู้ดับเพลิงโฮสแร็ค

ตู้ดับเพลิง ชนิดโฮสแร็ค (Hose Rack) ขนาดมาตรฐาน

วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18 

ขนาด 80x100x30 ซม. ด้านหน้าเป็นกระจกใสกระจกนิรภัยพร้อมขอบยางรองกระจก 

กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง 

แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว 

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อหัวอัด เกลียวอเมริกัน 

หัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว 

กล่องแล็คคล้องสายขนาด 1.5 นิ้ว แองเกิ้ลวาล์ว ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดียวเกลียวนอกอเมริกัน ชนิดทองเหลืองและฝาอุดพร้อมโซ่คล้อง

ตู้ดับเพลิงโฮสรีล

ตู้ดับเพลิง ชนิดโฮสรีล (Hose Reel) ขนาดมาตรฐาน

วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16, 18 

ขนาด 80x110x35 ซม. ด้านหน้าเป็นกระจกใสกระจกนิรภัยพร้อมขอบยางรองกระจก 

กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง 

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางแข็งแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต ( 30เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1 นิ้ว 

บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว 

แองเกิ้ลวาล์ว ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่คล้อง